Vilkår for brug

Denne hjemmeside www.pfizerpro.dk er ejet af:

Pfizer ApS
Lautrupvang 8
2750 Ballerup
Danmark
CVR. nr.: 66 35 19 12
Telefonnummer: 44 20 11 00
Fax: 44 22 11 01
Andre kontaktmuligheder

Det er afgørende for os, at du som bruger af hjemmesiden, kan føle dig tryg ved behandlingen af de personoplysninger, som vi kommer i besiddelse af, når du bruger hjemmesiden og f.eks. opretter dig som bruger. I det følgende vil vi derfor beskrive, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

5. marts 2012
1.1 Indsamling og behandling af personlige data

Vi indsamler dine personoplysninger, som f.eks. dit navn, adresse, emailadresse, alder, tele-fonnummer m.v. Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, f.eks. i forbindelse med en besvarelse af spørgeskema, bestilling af materialer, deltagelse i en konkurrence, når du fremsender et spørgsmål via email, når du opretter en profil, dvs. registrerer dig som bruger, eller på anden vis frivilligt afgiver oplysninger til os.

Vi anvender primært dine personoplysninger til det formål at kunne give dig de tjenester, som du efterspørger og for at kunne skræddersy produktinformation og tilbud til dig. Vi kan også bruge personoplysningerne til at give dig yderligere information om vores produkter og tjenester og til at sende dig information om andre produkter og tjenester, som kan interessere dig (når du har bedt om det). Oplysningerne kan også blive brugt til at lave statistik over brugerne af hjemmesiden.

Når du besøger vores hjemmeside, registrerer vores webserver i visse tilfælde data (logdata) om dit besøg, såsom browsertype, længden af besøget og andre oplysninger, som f.eks. din IP-adresse. IP-adressen (Internet Protokol) er et nummer, som automatisk tildeles din pc af din Internet Service Provider (ISP), når du logger på internettet. For at garantere din integritet linkes din IP-adresse ikke til dine øvrige personoplysninger. Vi vil dog benytte IP-adresser til at identificere personer, som bruger hjemmesiden i strid med disse vilkår. Du kan her læse nærmere om, hvorvidt vi bruger cookies på hjemmesiden og i så fald hvilke cookies og til hvilke formål.

1.2 Videregivelse af dine personoplysninger og brug af databehandlere

Vi vil i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som du afgiver via hjemmesiden. Videregivelsen vil ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, f.eks. i forbindelse med godkendelse af dig som bruger, og i forbindelse med fremsendelse af materialer eller lignende services, som kræver, at vi bruger dine oplysninger.

Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til: (i) leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed (f.eks. leverandører af tjenester, teknisk support, leverance-tjenester og finansielle institutioner); eller (ii) i forbindelse med salg, opgaver eller anden overførsel af indholdet på hjemmesiden; eller (iii) hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

I takt med at vores virksomhed vokser, kan det ske, at vi sælger og køber firmaer eller aktiver. I forbindelse med sådanne transaktioner er kundeinformation generelt set en af de mest attraktive forretningsaktiver. Personoplysninger, som er indsamlet med henvisning til denne persondatapolitik, vil i så fald blive overgivet til dem, som opkøber Pfizer eller aktiver, der tilhører Pfizer eller til firmaer, som Pfizer evt. vil opkøbe.

1.3 Sikkerhedsforanstaltninger og opbevaringslængde

Vi benytter tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger imod manipulation, tab, destruktion eller adgang af uautoriserede personer. Vores sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Vi kan dog ikke garantere, at de er helt beskyttet mod nogen, som vil og lykkedes med at omgå sikkerhedsforanstaltninger og skaffe sig adgang til overførsel af information, som sker via internettet, f.eks. via email. <>Emails via hjemmesiden sendes krypteret
<>
Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere den ser-vice, som du har bedt om, eller så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

1.4 Dine rettigheder til at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger

Du har ret til at få information om behandlingen af dine personoplysninger, og du har også ret til at anmode os om at rette, blokere for eller slette personoplysninger, som er ukorrekte. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

Hvis du har en sådan anmodning, er du velkommen til at kontakte os. Vores kontaktoplysninger står øverst på siden.

1.5 Ansvarsforhold og information på hjemmesiden

Vi tager rimelige forholdsregler for at sikre, at hjemmesiden indeholder korrekt og opdateret information. Da informationsflowet er konstant og foranderligt, kan vi ikke garantere, at informationen på hjemmesiden er korrekt. Vi tager ikke ansvar for, at informationen er pålidelig, korrekt, gyldig, opdateret, brugbar og komplet.

Vi gør opmærksom på, at hjemmesiden også kan indeholde langsigtet information, som kan være behæftet med usikkerhed, f.eks. den usikkerhed, som beskrives i vores interne rapporter, årsrapporter m.v.

Indholdet på hjemmesiden er udelukkende til informationsbrug. Oplysningerne må på ingen måde tages som erstatning for kompetent, professional rådgivning eller behandling af en læge. Indholdet på hjemmesiden er på ingen måder egnet til at stille diagnoser eller fastsætte behandling.

Alle brugere af hjemmesiden opfordres til at søge læge, hvis de har symptomer, der svarer til de symptomer, som måtte være besvaret på hjemmesiden.

Hvis du har spørgsmål til eller problemer med dit helbred, bør du altid konsultere en læge, før du starter eller ændrer en behandling.

Vi eller andre bidragsydere på hjemmesiden kan ikke gøres ansvarlige - direkte eller indirekte - for nogen skader eller gener, som måtte være konsekvensen af brugen eller misbrugen af informationer indeholdt eller forudsat i dokumenter på hjemmesiden eller anden information, som måtte være tilgængelig her.

Ovenstående ansvarsfralæggelse omfatter også skader på dit computersystem eller virus, som kan inficere dit computersystem. Vi garanterer ikke for, at de filer, som kan downloades fra hjemmesiden er fri for virus, såkaldte orme, trojanske heste eller andre koder, som har smittende eller destruktive virkninger.

Du forpligter dig til at erstatte, forsvare og holde os, vores repræsentanter, agenter, leverandører og andre former for forretningspartnere skadesløse, hvad angår tab, udgifter, skader og omkostninger, inklusive rimelige udgifter til juridisk repræsentation, som opstår som følge af din overtrædelse af disse vilkår eller på baggrund af din opførsel med tilknytning til din brug af hjemmesiden.

1.6 Immaterielle rettigheder og direkte kommunikation med os

Indholdet af hjemmesiden er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og varemærkeloven.

Retten til de registrerede ord, figurer, firmaer eller uregistrerede erhvervskendetegn (til-sammen "varemærkerne") som vises på hjemmesiden, tilhører os og andre parter. Alle side-hoveder, dokumenter, software, indhold, særskilt grafik, knapikoner og skrift er ophavsretligt beskyttet materiale eller varemærker og må ikke kopieres hverken helt eller delvist uden forudgående skriftligt tilladelse fra os, medmindre der er tale om brug til private ikke-kommercielle formål. Intet på hjemmesiden skal tolkes som en licens eller anden ret til va-remærkerne, hvis dette ikke er bekræftet skriftligt af os. Vi vil skride ind over for alle former for misbrug af de immaterielle rettigheder, som vi har i forhold til hjemmesiden.

Retten til alle billeder på hjemmesiden tilhører enten Pfizer eller anvendes af os med tilladelse fra tredjemand. Du må ikke gøre brug af disse billeder, og brug af dem uden tilladelse kan stride mod gældende lovgivning, f.eks med hensyn til ophavsret, varemærke eller misbrug af personoplysninger.

De kommunikationer og det materiale, som du sender til eller lægger ud på hjemmesiden via email eller på anden vis, f.eks data, spørgsmål, kommentarer, forslag og lignende, vil blive behandlet som ikke-fortrolige og ved at sende eller lægge sådan kommunikation eller materiale ud, afstår du - i den udstrækning det er tilladt efter loven - fra ophavsretten til kommunikationen eller materialet. Vi har ret til frit at gøre brug af sådant materiale eller sådan kommunikation til et hvilket som helst formål, f.eks, fremstilling af eksempel, videregivelse, offentliggørelse eller til at lægge ud på andre websteder. Derudover har vi ret til - frit og uanset formål - at gøre brug af ideer, koncept, knowhow og teknik, som måtte være indeholdt i den kommunikation eller det materiale, du sender til eller lægger ud på hjemmesiden, f.eks. i forbindelse med udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter.

1.7 Links til andre hjemmesider

Visse links på hjemmesiden fører til websteder, som ikke serviceres eller kontrolleres af os. Vi har kun indsat disse links som en service til dig. Vi har intet ansvar for indholdet på sådanne websteder eller for tilgængeligheden af disse. At vi linker til andre websteder eller refererer til et produkt eller en tjeneste ved henvisning til varemærke, firma eller på anden måde betyder ikke, at vi anbefaler produktet eller tjenesten. Din adgang til de websteder, som vi måtte linke til, sker for egen risiko, og vi fraskriver os alt ansvar, hvad angår din adgang til sådanne websteder.

Informationshåndteringen på de websteder, som vi linker til, er ikke beskyttet af vores per-sonoplysningspolitik. Vi foreslår, at du - når du vil benytte et sådant link - først læser det respektive websteds personoplysningspolitik, inden du frivilligt afgiver personoplysninger på det aktuelle websted.

1.8 Email

Vi har den opfattelse, at valgfrihed er et af de vigtigste integritetsprincipper. Selv om du har oplyst din adresse til os, vil du kun modtage emails fra os, hvis du specielt har tilvalgt dette.
På den side, hvor du kan registrere dig til emailabonnement (eller anden service) meddeler du os, at du gerne vil modtage emails ved at sætte kryds i et særligt felt. Hvis du ikke afkrydser, modtager du ingen emails. Skulle du senere beslutte dig for, at du ikke længere vil have et af dine emailabonnementer, benytter du linket til afmelding af abonnement, som er medsendt i hver eneste email.

1.9 Lovvalg og værneting

Dansk lov med undtagelse af dens lovvalgsregler skal anvendes for din brug af hjemmesiden. Enhver tvist vedrørende denne politik og brugen af hjemmesiden, som ikke kan løses af parterne, skal anlægges ved de danske domstole.

2.0 Ændringer

Vi har ret til når som helst at foretage ændringer i dette dokument. Du bør derfor regelmæssigt besøge denne side for at tjekke, om der er sket ændringer. Det kan du tjekke ved at se på datoen nederst på siden. Ved fortsat at anvende/besøge hjemmesiden accepterer du disse ændringer.

2.1 Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os. Vores kontaktoplysninger står øverst på siden.